A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Zinc Chloride

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: Chlorid zinečnatý

Zinc chloride, česky Chlorid Zinečnatý, je syntetická látka, přesně anorganická sůl.  Je ve formě světlého krystalického prášku bez zápachu, rozpustný ve vodě, acetonu a éteru. Vyrábí se ze zinku, který může být minerálního nebo syntetického původu. Své využití má ve stomatologii, farmacii a kosmetickém průmyslu. Slouží jako antiseptické i antioxidační činidlo, snižuje zápach a funguje jako biocidní konzervant. Může být součástí potravinových doplňků, dentální hygieny, jako jsou ústní vody a pasty na zuby. Ničí mikroby a snižuje zápach z úst. Může být ale použit i v jiných kosmetických produktech. Není doporučen používat ve vyšších dávkách, které mohou způsobit nevolnost a zvracení. Jedná se o látku dráždivou pro pokožku, oči, sliznice i dýchací systém. Je spojen s toxicitou pro nereprodukční orgány a potenciální mutagenicitou. Není karcinogenní. Je velmi špatně biologicky odbouratelný v přírodě.  V EU je jeho použití omezeno a na 1% v produktu, (v ústních vodách jen do 0,1%)