A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Zeolite

přírodní látka

Další názvy: Zeolit

Zeolity jsou přírodní hlinito-křemičité minerály mající mikroporézní strukturu. Přesně se jedná o krystalické hydratované alumosilikáty alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Jejich jedinečnost spočívá v tom, že prostorové uspořádání atomů vytváří kanálky a dutiny konstantních rozměrů. V těchto kanálcích se mohou zachytávat látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Při zahřátí uvolňují vodu. Lze je vyrábět i uměle smícháním sodíku, hliníku a oxidu křemičitého s vodní párou. Uměle vytvořené zeolity jsou vyráběny již od padesátých let 20. století a dodnes známe již přes sto druhů syntetických zeolitů.

Zeolit se využívá jak ve farmacii, tak kosmetickém průmyslu. Má antibakteriální a detoxikační vlastnosti. Podporuje regenerační schopnosti a urychluje hojení pokožky. Má dobré absorpční a čistící vlastnosti. Čistí pokožku a odstraňuje černé tečky. Zeolity mohou být i součástí opalovacích krémů, chrání pokožku před UV zářením. Jsou klasifikovány jako bezpečná a nesenzibilující látka, povolená i v přírodní certifikované kosmetice.