A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Triethanolamine

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: TEA

Triethanolamine je silně zásaditá, syntetická látka, která vzniká při reakci Ethylenoxidu a Amoniaku. Obě tyto látky při vysokém množství vykazují toxicitu. Můžete se setkat i se zkratkou TEA. Je ve formě olejovité kapaliny nebo krystalického prášku mírného zápachu. V kosmetice funguje jako neutralizační látka, upravuje pH produktu a změkčuje pokožku. Také může být použit jako vonná složka, či k zamaskování základního zápachu. Triethanolamine je povolený v kosmetice, u bezoplachovacích produktů jen do koncentrace 2,5%. U oplachovacích není prozatím nijak omezen. U citlivějších jedinců může ovšem podráždit oči i pokožku, vyvolat alergickou reakci nebo kontaktní dermatitidu. Nesmí se používat vnitřně, v takovém případě má negativní vliv na ledviny a hormonální systém, působí karcinogenně. Je zakázán v kombinaci s Nitrosaminy (toxické látky), je totiž pro ně nosným prvkem a jen by usnadnil jejich vstřebání do pokožky.