A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Steareth-2

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: PEG-2 Stearyl Ether

Steareth-2 je syntetická dráždivá látka, přesně ethoxylová sloučenina složená z polyethylenglykolového polymeru a stearylalkoholu. Je ve formě světlé voskovité látky, rozpustné v alkoholu, ve vodě nikoliv. Funguje jako emulgátor, tenzid a povrchově aktivní látka, snižuje povrchové napětí a zlepšuje vzájemné vazby ingrediencí v produktu. Dráždí pokožku a oči, při vysokých koncentracích je žíravá. Steareth-2 je toxický pro nereprodukční orgány a životní prostředí.