A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Sodium Polyacrylate

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: Polyakrylát sodný

Sodium Polyacrylate patří do skupiny akrylátových látek, přesně se jedná o syntetickou složku – ropný derivát (sodnou sůl kyseliny polyakrylové). Je ve formě jemného světlého prášku, rozpustného ve vodě. Používá se jako emulgátor, umí na sebe vázat velké množství vody a vytváří gelové konzistence. Díky této vlastnosti může být i součástí savých vnitřků dámských vložek, tampónů nebo dětských plínek.  

Při použití v dětských plenkách je považován za bezpečný a nezpůsobuje žádné podráždění. Naopak u tampónů je spojován s možností tzv. Toxického šoku“.  Jakou součást kosmetických produktů by v malé míře neměl být toxický, může však způsobovat podráždění očí či dýchacího traktu.  Produkt zahušťuje a dělá ho lépe roztíratelný, zvyšuje vodnou složku produktu. Ve vysokých koncentracích je dokonce spojován s negativním vlivem na reprodukční orgány. Je špatně odbouratelný v přírodě.