A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Sodium Picramate

potenciálně škodlivá syntetická látkapotenciální alergen

Další názvy: Pikramát sodný

 Sodium Picramate je syntetická látka, patřící mezi tzv. aromatické aminy. Přesně se jedná o sodnou sůl kyseliny pikramové. Bývá součástí konvenčních barev na vlasy. Pikramát sodný se může v EU používat v konečném produktu až do koncentrace 0,6 %. Do této výše by neměl být nijak nebezpečný. Při vyšší koncentraci může způsobit podráždění či alergickou reakci. Je toxický při požití, má nepříznivý vliv na orgánové soustavy, převážně trávicí a reprodukční orgány. Má negativní vliv na játra a ledviny. Sodium Picramate je látka špatně biologicky odbouratelná a toxická pro vodní organismy.