A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate

derivát přírodních látek

Další názvy: Sodium Laurylglucosides Hydroxypropyl Sulfonate

Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate je jemně povrchová, aktivní látka na bázi cukru. Přesně se jedná o sodnou sůl sulfonátového esteru směsi Hydroxypropyl Laurylmonoglukosidu a Hydroxypropyl Lauryldiglukosidu. V kosmetice funguje jako emulgátor a povrchově aktivní látka. Vytváří příjemné a dobře roztíratelné emulze, zlepšuje soudržnost ostatních složek. Napomáhá vytvářet a stabilizovat pěnu. Zlepšuje čistící vlastnosti produktu.