A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Red 30 (CI 73360)

syntetická látka

Další názvy: CI 77013, RED 226

Red 30 je syntetické barvivo, přesně se jedná se o produkt petrochemického průmyslu, vyrobené ze zdrojů ropy nebo černouhelného dehtu. Toto barvivo je schváleno FDA pro použití ve farmaceutických a kosmetických prostředcích. Je špatně biologický odbouratelné. Je povolen také v kosmetických přípravcích. Existuje zde však podezření na možnou toxicitu látky.