A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Quaternium-18

potenciálně škodlivá syntetická látka

Quaternium-18 patří do skupiny syntetických kvartérních amoniových sloučenin, přesně se jedná o kvartérní amoniová sůl, která je tvořena mastnými kyselinami izolovanými z hovězího loje. Vyrábí se synteticky ze soli.  Využívá se především ve vlasové kosmetice, kde funguje jako pojidlo. Zlepšuje soudržnost jednotlivých složek, podporuje pěnivost a má antistatické vlastnosti. Ulehčuje rozčesatelnost vlasů.  Quaternium-18 je látka, která dráždí pokožky a dýchací systém, v horším případě může způsobit astma. Je toxický pro nereprodukční orgány a životní prostředí, stejně tak je velmi špatně odbouratelný. Není povolen používat v certifikované bio kosmetice.