A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Polyaminopropyl Biguanide

neškodná syntetická látka

Další názvy: PAPB

Polyaminopropyl biguanid je dezinfekční a konzervační prostředek používaný k dezinfekci kůže a v čisticích roztocích na kontaktní čočky. Přesně se jedná o polymer, u kterého jsou funkční skupiny spojeny hexylovými uhlovodíkovými řetězci s různou délkou řetězce. Má výrazné antibakteriální a konzervační účinky a na rozdíl od jiných látek, jako je Alkohol nebo Isopropanol, je pro pokožku mnohem méně dráždivý. Má deodorační účinek, může být použit v deodorantech. Snižuje výskyt bakterií, které způsobují nepříjemný zápach. Funguje už při velmi malých koncentracích. Jako dezinfekční roztok může být nanášen i přímo na kůži a otevřené rány. Při nízkých koncentracích je považován za bezpečný, při vysokých je už spojen s velmi nízkou toxicitou.