A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Phospholipids

derivát přírodních látek

Další názvy: Fosfolipidy

Fosfolipidy jsou druh lipidů, které jsou hlavní složkou všech buněčných membrán. Díky svým amfifilním  vlastnostem (jsou hydrofobní i hydrofilní zároveň), mohou tvořit lipidové dvojvrstvy. Struktura molekuly fosfolipidů se obecně skládá ze dvou „zbytků“ hydrofobní mastné kyseliny a hydrofilní „hlavy“ z fosfátové skupiny. Tyto dvě složky jsou obvykle spojeny dohromady glycerolovou molekulou. Fosfátové skupiny mohou být modifikovány jednoduchými organickými molekulami, jako je cholin, ethanolamin nebo serin. Pokožkou jsou velmi dobře přijímány, v kosmetice fungují jako povrchově aktivní látka, usnadňují lepší vstřebání ostatních složek produktu i do hlubších vrstev.