A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

mírně dráždivá syntetická látka

Další názvy: Hydrogenated Castor Oil, Ethoxylated, PEG Hydrogenovaný ricinový olej, Cremophor Rh 40

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil patří mezi tzv. PEGy, což jsou syntetické emulgátory. Je to tedy syntetická látka, přesně polyethylenglykolový derivát hydrogenovaného ricinového oleje. Je ve formě viskózní oranžové kapaliny s mírným zápachem. Přidává se do přípravku za účelem vonného efektu. Funguje i jako emulgátor či rozpouštědlo, zvyšuje obsah olejové části v produktu. Mění jeho hustotu na poddajnější, tvoří gelovou strukturu výrobku. Umí smíchat dvě navzájem nesmíchatelné kapaliny, jako je olej a voda. Napomáhá dalším složkám rozpustit se v rozpouštědle. Zvyšuje pěnící schopnosti produktu. Číslo 40 značí molekulovou hmotnost. PEG 40 je už natolik velká molekula, že se minimálně vstřebává do pokožky. V tomto případě je bezpečný pro použití v koncentracích až do 100% a to bez podráždění. Obvykle se však používá v koncentracích 1-10%. Certifikovaná kosmetika PEG-40 Hydrogenated Castor Oil nepoužívá, je považován za mírně nebezpečný. Může obsahovat nečistoty (Ethylene Oxide či 1,4-Dioxane). Ty mají neblahý vliv na naše zdraví, jsou toxické, působí karcinogenně a dráždí pokožku. Nedoporučuje se používat na podrážděnou pokožku.