A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

PAHS

nebezpečná syntetická látka

Další názvy: Polyaromatické uhlovodíky, Polyaromáty

PAHS je skupina látek – polyaromatických uhlovodíků, pod které spadá cca 100 různých sloučenin. (např.: naftalen, koronen, pyren, chrysen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren a spousty dalších). Jsou ve formě světle žluté krystalické látky – dobře rozpustné v olejích, ve vodě nikoliv. PAHS nenajdete vypsané ve složení výrobků, jedná se totiž o látky, které vznikají při výrobě jako vedlejší produkt. Vznikají během spalovacích procesů jakéhokoliv materiálu obsahující uhlík, například v motorech, tabákovém kouři (ve velké míře), spalovnách apod. Jsou i součástí ropy, uhlí, asfaltu, dokonce v potravinách připravovaných při velmi vysokých teplotách nad otevřeným ohněm. Jsou považovány za jeden z hlavních karcinogenů i mutagenů. Mají neblahý vliv na lidské DNA, také na plodnost a reprodukční schopnosti. Do lidského těla se dostávají inhalací, potravou nebo pokožkou. Velmi často se mohou objevovat ve špatně vyčištění vazelíně (Petrolatum a White Petrolatum).