A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

P-Phenylenediamine

potenciálně škodlivá syntetická látkapotenciální alergen

Další názvy: PPD, p-Fenylendiamin, 1,4-fenylendiamin, benzen-1,4-diamin, para-fenylendiamin, Paraphenylenediamine

P-phenylenediamine je syntetická látka, přesně anilinový derivát. Používá se v barvách na vlasy, lakýrnictví, dočasnému tetování atd. Je bezbarví, sám o sobě nebarví, až v kombinaci s kyslíkem. Jedná se o alergen, dráždí pokožku, oči, dýchací systém, v horším případě může způsobit astmatický záchvat. Vykazuje orgánovou toxicitu, funguje jako hormonální disruptor, je karcinogenní, mutagenní a může poškodit zdraví plodu u těhotné ženy. P-phenylenediamine je velmi špatně odbouratelný v přírodě a toxický pro vodní organismy. V EU je povolen do koncentrace 4%, musí být jeho obsah vždy uveden na výrobku s varováním.