A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Nonionic Surfactants

derivát přírodních látek

Další názvy: Neiontové Tenzidy, Neiontové surfaktanty, Nonionic tensides, non-ionic surfactants, cukerné surfactanty

Nonionic surfactants, česky Neiontové tenzidy, jsou látky patřící do skupiny přírodních derivátů. Přesně se jedná o povrchově aktivní látky, které zlepšuji mycí a čistící vlastnosti produktu. Snižují povrchové napětí a usnadňují odstranění nečistot. Jsou hydrofilní a neobsahují náboj. Známe pak ještě kationové tenzidy, aniontové tenzidy a amfoterní tenzidy. Lze je také nazývat surfaktanty. Neiontové surfaktanty mají využití v potravinářství, kosmetice, zemědělství a textilním průmyslu. K životnímu prostředí jsou mnohem šetrnější než aniontové surfaktanty. Jsou netoxické a snadno biologicky odbouratelné.