A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Isopropylparaben

nebezpečná syntetická látka

Další názvy:  1-methylethyl ester 4-hydroxybenzoic acid

Isopropylparaben je nebezpečná syntetická látka patřící mezi tzv. parabeny. Jedná se o syntetické konzervanty využívané v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Isopropylparaben je velmi dráždivá látka a silný endokrinní disruptor – může poškozovat vývoj, neurologické, rozmnožovací a imunitní funkce organismu. Isopropylparaben úzce souvisí s butylparaben, ale na rozdíl o něho, je více nebezpečný pro lidské tělo. Navíc je toxický pro životní prostředí. V současné době patří mezi zakázané látky.