A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Isohexadecane

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: 2,2,4,4,6,6,8 Heptamethylnonane

Isohexadecane je uhlovodík s rozvětveným řetězcem se 16 uhlíky, je součástí ropy. Používá se jako prostředek pro úpravu pleti v produktech pro osobní péči. Funguje jako pleťový kondicionér a změkčovač. Je špatně biologicky odbouratelný a toxický pro životní prostředí, je spojen i s nízkou toxicitou pro nereprodukční orgány.