A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Isobutan

potenciálně škodlivá syntetická látkapotenciální alergen

Další názvy: Isobutane, i-Butane, 2-Methylpropane, Methylpropane, E943b, R600a

Isobutan je syntetická látka ve formě vznětlivého plynu bez zápachu. Využívá se především ve sprejích namísto freonů. Setkat se s ním můžete v potravinářství, lepidlech, pohonných hmotách, barvách, kosmetických produktech a dalších. Jedná se o látku, která je při vyšší koncentraci toxická, negativně ovlivňuje nervový systém, způsobuje závratě, nevolnost, ospalost, v horším případně i zástavu dechu. Je dráždivý pro oči i pokožku. V kosmetice je prozatím povolený, protože se používá v malých koncentracích, které prozatím nejsou považovány za nebezpečné.