A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Hexyldecanol

derivát přírodních látek

Hexyldekanol je látka patřící do skupiny přírodních derivátů, přesně se jedná o alifatický alkohol. V kosmetice funguje jako změkčovač, zvlhčující činidlo a rozpouštědlo. Má nízkou viskozitu, usnadňuje roztíratelnost produktu.