A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Gellan Gum

derivát přírodních látek

Další název: Gellanova guma, Guma gellan, E418

Guma gellan je ve vodě rozpustný aniontový polysacharid, který se vyrábí aerobním kvašením bakterií Sphingomonas elodea. Používá se jak v potravinářství, tak kosmetickém průmyslu. Funguje jako emulgátor, stabilizátor emulze a filmotvorné činidlo. Nejsou známy nežádoucí účinky, je považována za bezpečnou látku.