A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Formaldehyd

nebezpečná syntetická látka

Další názvy: Formaldehyde, Methyl Aldehyde, Aldehyd Mravenčí

Formaldehyd je nebezpečná syntetická páchnoucí látka. Vyrábí se průmyslově ve velkém množství a je široce používán v konvenční nehtové kosmetice, v potravinářství, textilním průmyslu, lepidlech a dalších. Bývá součástí smogu a cigaretového kouře, také zplodin naftových i benzínových motorů či lesních požárů. Dříve se dokonce používal do zubních plomb. V přírodě je celkem dobře odbouratelný. Pro člověka je však toxický a karcinogenní. Je zvlášť nebezpečný pro těhotné ženy a děti, které jsou na něj nejcitlivější. Dráždí hlavně oči, pokožku, dýchací ústrojí a nervovou soustavu. Nesmí být používán z rozprašovačích, jeho inhalace je velmi nebezpečná. Při jeho použití nad 0,05% musí být takový výrobek označen nápisem „obsahuje formaldehyd“. V kosmetickém průmyslu je schválen pouze pro použití v prostředcích na nehty jako konzervant.