A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Dimethyl phthalate (DMP)

nebezpečná syntetická látka

Další názvy: Dimethyl ftalát, DMP, Dimethylftalát

Dimethyl ftalát je syntetická látka, přesně ethylester kyseliny ftalové. Je ve formě bezbarvé kapaliny, rozpustné v organických rozpouštědlech. Funguju jako změkčovadlo a rozpouštědlo. Může být součástí plastů, pohonných hmot, odpuzovačů komárů a much, barvách, lacích, kaučucích apod. DMP se používá také jako vonná složka v kosmetice, domácích pracích prostředcích, parfémech a výrobcích osobní potřeby. Jeho koncentrace v produktu se pohybuje se v rozmezí 0,00004% až 34%. Dimethyl ftalát může být do těla vstřebáván orálně (polykání), pokožkou nebo inhalací. Dráždí oči, pokožku, sliznice, horní cesty dýchací a plíce, v horším případě může zapříčinit depresi centrálního nervového systému s kómatem a hypotenzi. V těle se nehromadí a je vyplavován močí, i přesto se šíří tkáněmi, může se dostat do placenty či mateřského mléka. Je spojen s nízkou toxicitou, u testů na zvířatech měl negativní vliv na reprodukční orgány a vývoj plodu. Karcinogenní působení u DMP nebylo prokázáno. Je ale značně toxický pro vodní organismy.