A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Dibutyl Phthalate (DBP)

nebezpečná syntetická látka

Další názvy: Dibutyl ftalát, DBP, Dibutylftalát 

Dibutyl ftalát neboli DBP, je lipofilní ester kyseliny ftalové. Je ve formě bezbarvé kapaliny, která má slabý zápach a charakteristickou nahořklou chuť. Je špatně rozpustný ve vodě, naopak se dobře rozpouští v acetonu, benzenu, alkoholu a celé řadě dalších organických rozpouštědel. Jedná se o látku, která je spojována s toxicitou pro reprodukční orgány. Používá se jako změkčovadlo, nejčastěji v plastech (zejména polyvinylchloridu – PVC), také v éterických olejích, lacích, výbušninách, tiskárenských inkoustech, dokonce může být použit i při výrobě bezpečnostních skel.  V současné době paří na seznam nebezpečných chemikálií. Evropská komise zakázala jeho použití v dětských hračkách do věku 3 let a předmětech, které se vkládají do úst. Dříve byl Dibutyl ftalát používán i v kosmetickém průmyslu, především v lacích či deodorantech. Ve výrobku není pevně vázán, může se během řady procesů uvolňovat.  Může způsob začervenání pokožky a očí, při inhalaci dráždí horní cesty dýchací a plíce. Testy na zvířatech potvrdili jeho toxicitu pro pohlavní a reprodukční orgány, může negativně ovlivnit plod. Karcinogenní působení u DBP nebylo prokázáno. Je ale značně toxický pro vodní organismy.