A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Crepis Sibirica

přírodní látka

Další názvy: Škarda Sibiřská, Crepis Sibirica Extract

Crepis Sibirica, česky Škarda Sibiřská, je velmi odolná bylina rostoucí převážné v horských a podhorských polohách. Především na Sibiři a severní Asii. Výjimečně se s ní můžete setkat v Česku a na Slovensku. Patří zde mezi kriticky ohrožené druhy, a je chráněna zákonem.