A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

C12-14 Pareth-12

neškodná syntetická látka

C12-14 Pareth-12 je polyethylenglykolether, přesně směs syntetických alkoholů C12-14, kdy průměrný molární poměr je 12 molekul ethylenoxidu. V kosmetice funguje jako povrchově aktivní látka a emulgační činidlo.