A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Butyl Benzyl Phthalate (BBP)

nebezpečná syntetická látka

Další názvy: Butyl benzyl ftalát, BBP,  Butylbenzylftalát, 1,2-Benzenedicarboxylic acid , Palatinol BB, Unimoll BB, Sicol 160 nebo Santicizer 160

Butyl benzyl ftalát je nebezpečná látka patřící do skupiny ftalátů, přesně se jedná o lipofilní ester kyseliny ftalové, který je ve formě bezbarvé kapaliny. Patří mezi nejvíce využívané ftaláty v chemickém průmyslu. Používá se jako změkčovadlo pro PVC a další polymery. Může být součástí umělých kůží, podlahových krytin, lepidel, barev a dalších. Jeho velkou nevýhodou je, že není ve výrobcích pevně vázán, tudíž se muže neustále uvolňovat, to má negativní vliv na životní prostředí. Butyl benzyl ftalát je klasifikován jako vysoce toxická a karcinogenní látka, která může narušit lidský hormonální systém. I proto je přísně zakázán k použití při výrobě hraček a kosmetiky. Při dlouhodobém působení může poškodit reprodukční systém, působí jako endokrinní disruptor, zejména s negativním vlivem na slinivku břišní.