A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Benzaldehyde

potenciálně škodlivá syntetická látkapotenciální alergen

Další názvy: Fenylmethanal

Benzaldehyde je dráždivá syntetická aromatická látka, přesně aldehyd kyseliny benzoové. Je ve formě světle žluté olejovité kapaliny, která má charakteristický zápach po mandlích. Rozpustný v olejích, ve vodě nikoliv. Dříve se získával extrakcí z ořechů či broskví, dnes se především vyrábí syntetickou cestou. Funguje jako parfemace, či k zamaskování základního zápachu. Benzaldehyde může způsobit podráždění (očí, kůže, dýchacích cest), či vyvolat alergii. Může být ve výrobě kontaminován výrobními nečistotami, není vhodný pro vnitřní užití. Jedná se o látku toxickou pro volní ekosystém.