A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Behentrimonium Chloride

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: Docosyltrimethylammonium chloride, BTAC-228

Behentrimonium chloride je syntetická, kationtová kvartérní amoniová sloučenina, která se vyrábí z řepkového oleje. Je ve formě světlých vloček, zápachem podobný alkoholu, při 85°C je rozpustných v horké vodě a oleji. V kosmetice se používá především jako kondicionér a změkčovač. Také působí jako emulgátor, má antistatický účinek. Měl by se používat pouze ve velmi malých koncentracích do 0,1%. Při vyšší koncentraci je dráždivý pro pokožku i oči, působí toxicky a karcinogenně. Je špatně odbouratelný v přírodě.