A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Ammonium Sulfate

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: Síran amonný, Mascagnite, Sulfuric Acid, E517

Ammonium sulfate je látka přirozeně se vyskytující v přírodě (v podobě minerálu mascagnitu). Dnes se však především vyrábí synteticky – reakcí kyseliny sírové a amoniaku. Je ve formě bezbarvé krystalické látky bez zápachu, která je velmi stabilní i při vysokých teplotách. Má široké využití v mnoha průmyslových odvětvích, upravuje pH. Používá se v zemědělství (hnojiva), potravinářství (kvašení chleba), farmacii (výroba vakcín), hasících přístrojích, textilním průmyslu a dalších.  Může být součásti i kosmetických produktů, kde upravuje pH a viskozitu, též funguje jako rozpouštědlo. Jedná se o dráždivou látku, která se v kosmetice používá v malém množství, které není považováno za nebezpečné. Při vyšší koncentraci však může způsobit podráždění očí, kůže, dýchacích cest či nevolnost, v horším případě má negativní vliv na nervovou soustavu.