A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Ammonium Hydroxide

potenciálně škodlivá syntetická látkapotenciální alergen

Další názvy: Hydroxid amonný

Ammonium Hydroxide, česky Hydroxid amonný, je dráždivá syntetická látka, přesně roztok amoniaku (čpavku) ve vodě. Je ve formě bezbarvé kapaliny, solného štiplavého zápachu, patřící mezi žíraviny. Může být součástí textilu, kosmetiky, čistících prostředků, hnojiv, plastů a dalších. V kosmetických produktech funguje jako regulátor pH, bělidlo či denaturační prostředek. Bývá často součástí konvenčních barev na vlasy, podporuje pigmentaci tak, že narušuje vlasový folikul a usnadňuje pronikání barvy do vlasového vlákna.  V kosmetice se používá v silně zředěné formě, naopak by vyšší koncentraci je velmi dráždivý. Hydroxid amonný dráždí dýchací cesty, pokožku, oči, při vyšší koncentraci může dokonce způsobit poleptání. Je toxický pro nereprodukční orgány a nervovou soustavu, může být příčinou alergické reakce, křečí či zvracení. Je velmi špatně biologicky odbouratelný a toxický pro vodní ekosystém.