A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Aluminum Chloride

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: Chlorid hlinitý, Aluminium Chloride, Chlorohydrát aluminia

Aluminum chloride, česky Chlorid hlinitý, je anorganická sloučenina hliníku a chloru. Je ve formě pevné látky nažloutlé barvy. Má velmi nízký bod tání a varu, atomy v molekule jsou vázány kovalentně. Při teplotě 178 °C sublimuje. Je celkem dobře rozpustný ve vodě. Chlorid hlinitý bývá často součástí přípravků osobní péče, především antiperspirantů a deodorantů.

Zamezuje pocení a nepříjemnému zápachu tím, že ucpává póry a potní žlázy v podpaží. To může vést k zánětu potních žláz. Jedná se o celkem kontroverzní látku, u které stále probíhají výzkumy a rozsáhlé debaty, zda je či není potenciálně nebezpeční pro lidský organismus. Doposud se tato škodlivost nedokázala oficiálně prokázat, odborníci se dokonce neshodují ani na názoru, zda se vstřebává do krevního řečiště. Pokud ano, je spojen s kumulováním se v tkáních. Také podrážděním pokožky a negativním vlivem na lidské zdraví. Někteří odborníci jej dokonce spojují i se vznikem rakoviny prsu. Považují jej za nebezpečnou a toxicitou látku.