A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Acid Orange 3

potenciálně škodlivá syntetická látkapotenciální alergen

Acid Orange 3 je pigment syntetického původu, je ve formě jemného prášku rozpustného ve vodě. Používá se v textilní, kosmetickém či koželužském průmyslu. V kosmetice je součástí konvenčních barev na vlasy (tmavých odstínů), kde v kombinaci s ostatními látkami ovlivňuje výslednou barvu.  Jedná se o dráždivou látku, která je také alergen, potenciální karcinogen a mutagen. Je toxická pro životní prostředí, především vodní ekosystém. Může obsahovat výrobní nečistoty. Maximální povolená koncentrace ve výrobku je do 0,2%.