A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

Acetone

mírně dráždivá syntetická látka

Další názvy: 2- Propanone, Dimethyl Ketone

Aceton je syntetická látka, přesně organické rozpouštědlo, ve formě bezbarvé kapaliny specifického zápachu.  S vodou neomezeně mísitelný. Používá se k rozpouštění další látky, činí produkt nepoživatelný k vnitřnímu užití. Je hořlavý a rychle se odpařuje. Aceton můžete nalézt v i přírodě (rostlinách, stromech, těle zvířat). I přesto je hlavně vyráběn syntetickou cestou a bývá častou složkou plastů. Může být vstřebán přes pokožku díky jeho vlastnosti rychlého vypařování, ale v malém množství neškodí. Není karcinogenní. U citlivějších jedinců však se může projevit mírné podráždění, popraskání kůže či otok. Může způsobit podráždění očí či vysušení pokožky nebo nehtového lůžka.  Můžete se s ním setkat v lacích na vlasy či nehty, odlakovačů nehtů a dalších produktech.