A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

4-Amino-M-Cresol

potenciálně škodlivá syntetická látka

4-Amino-M-Cresol je dráždivá syntetická látka ve formě nahnědlého prášku, nerozpustného ve vodě. Má barvicí vlastnosti, bývá využíván jako součást konvenčních barev na vlasy, kde funguje jako oxidační činidlo. Výsledný odstín barvy neovlivňuje sám, ale spolu s dalšími složkami. 4-amino-m-cresol není karcinogen, ale je  toxický pro životní prostředí. Jedná se o látku celkem dráždivou, může způsobit podráždění očí, pokožky, plic, popřípadě vyvolat zvracení. V Evropské unii je jeho povolená koncentrace ve výrobku do 3%, v kombinaci s peroxidem vodíku jen do 1,5%.