A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

2,4-Diaminophenoxyethanol Sulfate

potenciálně škodlivá syntetická látka

2,4-diaminophenoxyethanol sulfate je syntetická látka, přesně substituovaný aromatický amin, ve formě světlého prášku. Používá se v konvenčních oxidačních barvách na vlasy, zlepšuje pigmentaci. Při vyšší koncentraci může dráždit pokožku a sliznice, při požití je toxický. Stejně tak je i silně toxický vůči přírodě a hlavně vodním tokům. Není mutagen ani karcinogen. Jeho nejvyšší doporučená koncentrace v konečném výrobku je do 1%.