A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

1-Naphthol

potenciálně škodlivá syntetická látka

Další názvy: 1-naftol, α-naftol

1-Naphthol je syntetická aromatická látka, ve formě bezbarvé krystalické látky. Používá se k bělení, v kosmetice bývá součástí konvenčních oxidačních barev na vlasy. Nejčastěji v kombinaci s peroxidem vodíku. Funguje uvnitř vlasového vlákna, kde napomáhá měnit barvu. Jedná se o dráždivou látku (oči, pokožka, dýchací systém). I když je v přírodě dobře odbouratelný, je pro toxický pro vodní organizmy. Má vysoce toxický účinek pro vodní organismy. Biologicky je dobře rozložitelný. Používá se do koncentrace 1 %.