A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PEG-8 (Polyethylene glykol)

mírně dráždivá syntetická látka

Další názvy: Polyethylene glycol

Pod označením PEG 8 najdete syntetické polymery ethylenglykolu. Číslo 8 představuje průměrný počet jednotek ethylenglykolu. Tyto polymery mohou být kontaminovány potenciálně toxickými výrobními nečistotami, jako je například 1,4-dioxan. Proto je velmi důležité znát jejich původ a jejich čistotu. V kosmetických produktech funguje jako zvlhčovač či rozpouštědlo.